top of page

Verslagen 2022

VERSLAG MAANDELIJKSE VERGADERING - 4 januari 2022 

 • Goedkeuring verslag vorige maandelijkse vergadering 7 december ‘21  

 • Leden IN/UIT

 • Covid-19 update

 • Infoavond studenten Meet & Greet 8 februari

 • Themavergadering Prof Van Hooydonk 1 februari

 • Statutenwijziging

 • Varia & Rondvraag

AGENDA MAANDELIJKSE VERGADERING - 1 februari 2022 

 • Welkom – Opening vergadering  

 • Bijzondere Algemene Vergadering – Statuten   

 • Goedkeuring verslag vorige maandelijkse vergadering 

 • Leden IN / UIT 

 • COVID-19 

  • Update – omicron variant 

  • Boostervaccinaties 

  • Feedback van de leden?  

 • Varia & Rondvraag. 

*Online beschikbaar na publicatie van het verslag in Nautilus

AGENDA MAANDELIJKSE VERGADERING - 1 maart 2022

 • 20h00 Bijzondere Algemene Vergadering

 • 20h15 Jaarlijkse Algemene Vergadering

  • Goedkeuring Jaarverslag 2020       

  • Jaarverslag 2021

  • Financieel Verslag 2021 + begroting 2022

  • Verslag der rekeningtoezichters 2021

  • Verkiezing van een deel van het Bestuur

  • Benoeming rekeningtoezichters 2022

bottom of page