top of page

Verslag 4 Januari 2022

Goedkeuring verslag vorige maandelijkse vergadering 7 december ‘21  

Begin vergadering 20u02, welkom en nieuwjaarswensen door voorzitter

  

Leden IN/UIT

Een lid  heeft ontslag gegeven maar betaalt nog een lidgeld voor 2021.   

 

Covid-19 update 

  • Ondanks de hoge vaccinatiegraad stijgt het aantal besmettingen aan boord. De oorzaak dient wellicht gezocht in het feit dat ondanks de strikte beperkingen er onvermijdelijk toch steeds allerlei mensen aan boord moéten komen (bv loodsdiensten, waterklerk, etc).  

  • De strikte regels leggen op de duur de economie lam; “er zullen nog veel schepen voor anker moeten gaan”.   

  • De boostervaccinatie loopt in alle havens vlot met soms de traditionele weerstanden. In vrijwel alle landen (maar niet in Australië?) wordt het maritiem personeel als essentieel beschouwd. 

   

Infoavond studenten Meet & Greet 8 februari

  • Moet wegens Corona afgeblazen worden. Wij leggen als nieuwe STREEFdatum donderdag 28 april vast.   

 

Themavergadering Prof Van Hooydonk 1 februari 

  • Eveneens wegens Corona afblazen. We stellen als nieuwe STREEFdatum dinsdag 5 april voor.   

  • Als mogelijk verder thema, na de zomer, wordt alvast aanvaard “de nieuwe opleidingen aan de HZS”. Rienert zal ook ander thema aan Boudy bezorgen.   

  • Bedoeling van de themavergaderingen is veeleer een debat te hebben, veeleer dan een lezing.  

  

Statutenwijziging  

  • Een lid van de raad van bestuur stelt bondig de wijzigingen voor én het waarom. De rechtstreekse aanleiding was de “zetelvereiste”. Tegelijk moesten een aantal begrippen wettelijk aangepast worden (bv zeg niet meer Raad van Bestuur maar Bestuursorgaan, niet meer Huishoudelijk Reglement maar Intern Reglement) én maken we van de gelegenheid gebruik om een aantal teksten te moderniseren. Zo wordt bv. als doel van de vzw toegevoegd ons streven naar samenwerking. Tegelijk moet de nationaliteitsvereiste geschrapt worden maar vervangen door de vereiste van een Belgisch diploma… Andere punten: lidmaatschap niet meer automatisch, selectie- en beslissingsprocedures, bevoegdheden, etc.   

  • Dit alles wordt op 1 februari voorgelegd aan een digitale BAV waar de goedkeuring van 2/3 vd effectieve leden vereist is. Wordt dat quorum niet gehaald, dan heeft een 2e BAV plaats op 1 maart, waar eenvoudige meerderheid volstaat.  

 

Varia & Rondvraag

Nihill 

Einde vergadering 20u38.   

 

Volgende vergadering: dinsdag 1 februari 19u, opnieuw via ZOOM  

____________________ 

Justin Gleissner                               

bottom of page