top of page

Jaarlijkse vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering gaat traditie getrouw door op de 1ste dinsdag van maart. Tijdens deze vergadering worden de leden van het bestuur verkozen.

Start uur: 20u

De link om deel te nemen aan de digitale vergaderingen (BAV & JAV) zal toegestuurd worden aan alle leden die zicht registreren op register@kbz-crmb.be door middel van het zenden van een email naar dit adres vanaf maandag 28 februari om 12h00. Gelieve u volledige naam te gebruiken bij het inloggen.

 

Agenda

 • 20h00 Bijzondere Algemene Vergadering

 • 20h15 Jaarlijkse Algemene Vergadering                      

  • Goedkeuring Jaarverslag 2020       

  • Jaarverslag 2021

  • Financieel Verslag 2021 + begroting 2022

  • Verslag der rekeningtoezichters 2021

  • Verkiezing van een deel van het Bestuur

  • Benoeming rekeningtoezichters 2022

 

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht zowel in de BAV als in JAV. Leden die hun lidgeld voor het jaar 2022 nog niet betaald hebben worden niet toegelaten tot de vergaderingen.  Stemmen per volmacht is eveneens mogelijk, het stemformulier staat gepubliceerd in de Nautilus van februari en kan worden toegezonden via post of mail.

Adres: Brouwersvliet 19

           2000 Antwerpen

Mail: vote@kbz-crmb.be

Gedeeltelijke Verkiezing van het Bestuursorgaan

 

Het mandaat van volgende raadsleden komt te vervallen:

 • Boudewijn Baert

 • Jan De Beurme

 • Ignace De Cauwer

 • Claude Maerten

 • Niels Pierré

 • Christophe Roes*

 • Sander Steel*

 • Rienert Vandewalle*

 

Stellen hun mandaat ter beschikking:

 • Boudewijn Baert,

 • Jan De Beurme

 • Christophe Roes.

 

Stellen zich opnieuw kandidaat voor een nieuw bestuursmandaat :

 • Ignace De Cauwer

 • Claude Maerten

 • Niels Pierré*

 • Sander Steel*

 • Rienert Vandewalle*

 

Stellen zich kandidaat als nieuw lid van het Bestuursorgaan:

 • Tanguy Botman

 • Len De Maeyer

 

Het mandaat van volgende raadsleden loopt door tot 2022:                             

 • Axel Annaert

 • Patrick Boyens*

 • Jean-Baptiste Merveille

 • Alain Pels

 • Uldrig Peelaers*

 • Alexandra Uyttebrouk*

 • Hugo Van Herendael

 • Karl Van Overloop*

*Varend lid

 

Profiel van de kandidaat-bestuursleden

BOTMAN Tanguy

Geboren: 1968

Diploma: Lic. Maritiem & Militaire Wetenschappen

Huidige functie: Stafchef Marine

KBZ-lid sinds: 2021

KBZ-bestuurslid sinds: 2021 (plaatsvervangend voor DE BEURME Jan)

 

PIERRÈ Niels*

Geboren:   1993                                                                

Diploma:   Master N.W.

Huidige functie: 2de Stuurman Exmar

KBZ-lid sinds: 2016   

KBZ-bestuurslid sinds: 2018

DE CAUWER Ignace

Geboren: 1960            

Diploma:   Radio-Officier 1ste Kl. / Hoofdwerktuigkundige

Huidige functie: Technical Expert (DEME-Group)

KBZ-lid sinds: 1986   

KBZ-bestuurslid sinds: 2002

 

STEEL Sander*

Geboren: 1989                                                                  

Diploma:   Master N.W.

Huidige functie: 2de stuurman / DPO DEME Offshore

KBZ-lid sinds: 2014

KBZ-bestuurslid sinds: 2018

DE MAEYER Len

Geboren:   1990                                                                

Diploma:   Master N.W.

Huidige functie: Chief Officer

KBZ-lid sinds: 2017   

KBZ-bestuurslid sinds: nieuw

VANDEWALLE Rienert*

Geboren: 1992                                                                  

Diploma:   Master N.W.

Huidige functie: 1ste stuurman Chemgas

KBZ-lid sinds: 2013

KBZ-bestuurslid sinds: 2018

MAERTEN Claude

Geboren:   1969                                                                

Diploma:   Kapitein t.l.o. / Lic. N.W.

Huidige functie: Director Marine, HSEQ & Corporate Ops (Exmar Shipmgnt)

KBZ-lid sinds: 1991   

KBZ-bestuurslid sinds: 1996

bottom of page