kbz


Het KBZ Jubileumboek

Het boek "Koopvaardij op nieuwe koers" werd uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijftig jarig bestaan van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege. We hebben met deze uitgave geen wetenschappelijke ambities. Naast de geschiedenis die onze vereniging de jongste vijftig jaar zelf heeft doorgemaakt, willen we in het boek vooral illustreren hoe wij in dezelfde tijdsspanne de geweldige evolutie in de koopvaardij en in alle aanverwante sectoren hebben er varen en dit zowel op sociaal-economisch als op technisch en pedagogisch gebied. We doen dit aan de hand van getuigenissen van verscheidene leden die deze evolutie hebben meegemaakt en ze in veel gevallen zelfs mee hebben gestuurd. Prijs: €25,00

Le livre jubilé de CRMB

Soyons clair, avec le livre "150 ans de Collège Royal Maritime Belge" nous n'avons aucune ambition historique! Mis à part l'histoire que notre association a vécu ces cinquante dernières années, nous voulons surtout illustrer comment nous, en cette même période, avons ressenti cette évolution colossale dans la marine marchande, et dans tous les secteurs apparentés, et ce aussi bien sur le plan socio-économique que sur les plans technologique et pédagogique.
Prix: €25,00

KBZ das/pochette

Wilt u de enige echte KBZ stropdas en pochette? Deze hoogwaardige das en pochette is voorzien van het KBZ logo.
Prijs: €10,00 per set