top of page
Dit collegie
TSR

De Tall Ships Races komen in 2022 opnieuw naar Antwerpen en jij kan mee. In juli van volgend jaar zal Antwerpen opnieuw gast stad zijn van de wereldberoemde Tall Ship Races. Deze wedstrijd vindt jaarlijks plaats en is de grootste ...  

Het Zeemans Collegie

Een eerste "Zeemans Collegie" werd opgericht te Antwerpen in 1819. In de archieven van de vereniging berusten nog steeds de statuten in originele versie, zoals ze opgemaakt werden tijdens de vergadering van 18 juni 1819. Ze vermelden o.a.:
"... Dit Collegie is en blyft zaemend gesteld uyt vaerende en rustende zeecapiteins, van wiens gedrag en caracter wy onderling bekent zyn en mede willen werken tot bevordering van Navigatie en Zeevaerd ..."

Screenshot 2021-06-21 at 21_edited.png
bottom of page