Zeebrief – Schrijf u nu in voor het evenement over het Belgisch Scheepvaartwetboek!

Brussel, 18 juli 2016 : Voorstelling van het publiekrechtelijke luik van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek
Voorstelling van en publieke consultatie over Blauwboek 11
De Commissie Maritiem Recht en het DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer nodigen u graag uit voor de voorstelling van het publiekrechtelijke luik van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek op 18 juli 2016. Dit luik vormt het sluitstuk van de codificatie van het Belgisch scheepvaartrecht. Het Blauwboek over het publiek recht is het elfde in een rij van verslagen die de Commissie Maritiem Recht onderwerpt aan een publieke consultatie. De consultatie over Blauwboek 11 zal worden afgesloten op 30 september 2016 en alle belanghebbenden worden vriendelijk uitgenodigd hun opmerkingen uiterlijk die dag in te dienen bij de Commissie Maritiem Recht. De deelname aan de voorstelling is kosteloos en alle aanwezigen ontvangen een afdruk van de Nederlandstalige en de Franstalige versie van het Blauwboek. Het publiekrechtelijke luik van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek omvat in hoofdzaak een coördinatie en actualisering van bestaande publiekrechtelijke wetten betreffende de scheepvaart. Een dergelijke coördinatie is ten zeerste wenselijk omdat de bedoelde bestaande wetten niet goed op elkaar afgestemd, deels verouderd en door hun verspreiding weinig toegankelijk zijn. Het betreft de regelingen betreffende de registratie van zeeschepen, de teboekstelling van binnenschepen, de scheepsmeting, de scheepsveiligheid, de verplichte verzekeringen van scheepseigenaars, de belasting op zeescheepvaart, de bescherming van de Belgische koopvaardij, de exploitatievergunning voor binnenschepen, de bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart, de tewerkstelling in de zeevaart, het stuurbrevet in de pleziervaart, scheepvaarttuchtvergrijpen en scheepvaartmisdrijven, de verstekelingen, de scheepvaartreglementering, de wrakverwijdering, het onderzoek van scheepvaartongevallen, de maritieme beveiliging, piraterij, het beroep op maritieme veiligheidsondernemingen, olieverontreiniging en handhaving.
Programma
12u15    Onthaal, inschrijving en broodjeslunch 13u00    Verwelkoming Kapt. Eugeen Van Craeyvelt, directeur-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer 13u05    Het Belgisch Scheepvaartwetboek en het Belgisch scheepvaart- en mobiliteitsbeleid François Bellot, Minister van Mobiliteit Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee 13u30    Het publiekrechtelijke luik van de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek Prof. dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht 14u20    Vragen en antwoorden 15u00    Afsluiting Kapt. Eugeen Van Craeyvelt, directeur-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer
Praktisch

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ernest Blérotstraat, 1 1070 Brussel (vlakbij het station Brussel Zuid)
Inschrijvingen

alleen mogelijk via deze mail adressenmarleen.slock@mobilit.fgov.be of veronique.duchesne@mobilit.fgov.be Inschrijvingen en annuleringen tot uiterlijk 13 juli 2016. De deelname is kosteloos.