Vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector.

Door de Zesde Staatshervorming werden de gewesten, in het kader van het doelgroepenbeleid, vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de bijdragenverminderingen van de werkgevers- en werknemersbijdrage voor de bagger- en sleepvaartsector en voor de Koopvaardij, met uitzondering van de vermindering van werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid voor de bagger- en sleepvaartsector. De Vlaamse Regering hecht nu haar principiƫle goedkeuring aan haar besluit over de vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en tot wijziging van artikel 1 van haar besluit over de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector. Het heeft tot doel het systeem van de toekenning van een vrijstelling van werknemersbijdragen voor de Koopvaardij in overeenstemming met de Europese Richtsnoeren rond staatssteun voor het zeevervoer, te behouden; zo niet zou de sector verlies lijden. De Europese Commissie heeft op 14 september 2015 goedkeuring verleend aan de verlenging van deze steunmaatregel tot 31 december 2022. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.