Paternity and adoption leave for seafarers finally reach the Statute Book

In 2010 the social partners of the merchant marine concluded a collective labour agreement on seafarers’ paternity and adoption leave.
However the legal framework providing for the payments by the Provident and Relief Fund failed to materialize in the following months and years.
Pressed for a long time by the social partners to do so, the powers-that-be finally published the Royal Decree of 26 December 2013 in Belgium’s Official Journal of 21 January 2014. Said Royal Decree provides on the one hand for the payment of seafarers’ paternity and adoption leave and, on the other hand, for the extension of maternity leave rights.
This Royal Decree gives seafarers the same rights as shore-based employees.

(www.brv.be)

Het sociaal statuut van de zeevarenden wordt gewijzigd naar analogie met het stelsel voor werknemers:
• 6 weken prenatale rust – 9 weken postnatale rust
• 8 weken prenatale rust en (facultatieve) verlenging postnatale rust met 2 weken in geval van een meerling
• facultatieve verlenging postnatale rust met 1 week, in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende de volledige periode van prenatale rust
• verlenging postnatale rust in het geval dat de baby na de zevende dag na de bevalling in het ziekenhuis moet opgenomen blijven
• omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof in geval van opname van de moeder in het ziekenhuis of bij overlijden

Bij vaderschapsverlof worden de verlofperiode (10 dagen) en de dagen ten laste van de reder (eerste drie dagen) vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering uit voor de laatste zeven dagen van het vaderschapsverlof. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

De verlofperiode bij adoptieverlof wordt vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De zeevarende heeft recht op ten hoogste zes weken, als het kind nog geen drie jaar is en ten hoogste vier weken, als het drie jaar is of ouder. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering voor de dagen die niet ten laste zijn van de reder. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

www.acw-maritime.be

 

uittreksel staatsblad

Paternity and adoption leave for seafarers finally reach the Statute Book

In 2010 the social partners of the merchant marine concluded a collective labour agreement on seafarers’ paternity and adoption leave.
However the legal framework providing for the payments by the Provident and Relief Fund failed to materialize in the following months and years.
Pressed for a long time by the social partners to do so, the powers-that-be finally published the Royal Decree of 26 December 2013 in Belgium’s Official Journal of 21 January 2014. Said Royal Decree provides on the one hand for the payment of seafarers’ paternity and adoption leave and, on the other hand, for the extension of maternity leave rights.
This Royal Decree gives seafarers the same rights as shore-based employees.

(www.brv.be)

Het sociaal statuut van de zeevarenden wordt gewijzigd naar analogie met het stelsel voor werknemers:
• 6 weken prenatale rust – 9 weken postnatale rust
• 8 weken prenatale rust en (facultatieve) verlenging postnatale rust met 2 weken in geval van een meerling
• facultatieve verlenging postnatale rust met 1 week, in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende de volledige periode van prenatale rust
• verlenging postnatale rust in het geval dat de baby na de zevende dag na de bevalling in het ziekenhuis moet opgenomen blijven
• omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof in geval van opname van de moeder in het ziekenhuis of bij overlijden

Bij vaderschapsverlof worden de verlofperiode (10 dagen) en de dagen ten laste van de reder (eerste drie dagen) vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering uit voor de laatste zeven dagen van het vaderschapsverlof. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

De verlofperiode bij adoptieverlof wordt vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. De zeevarende heeft recht op ten hoogste zes weken, als het kind nog geen drie jaar is en ten hoogste vier weken, als het drie jaar is of ouder. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden betaalt een uitkering voor de dagen die niet ten laste zijn van de reder. De uitkering bedraagt 82% van de eenvormige dagbezoldiging.

www.acw-maritime.be

 

uittreksel staatsblad