Oprichting van een federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen (FOSO).

Persdienst van Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met wetswijzigingen over de maritieme beveiliging, de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de oprichting van de begrotingsfondsen.

Het voorontwerp van wet heeft drie onderwerpen die de internationale en Europese regelgeving over de maritieme scheepvaart optimaal in de Belgische regelgeving implementeren:

het aantal personen uitbreiden dat toezicht houdt op het naleven van de verordening EG nr. 72/2004 over de verbetering van de scheepsbeveiliging en havenfaciliteiten en het naleven van de wet over de maritieme beveiliging

het invoeren van een nieuwe financiering voor de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO): de financiering van de FOSO zal bestaan uit jaarlijkse vaste bijdragen en supplementaire bijdragen in functie van het aantal gevoerde onderzoeken naar scheepvaartongevallen

FOSO belasten met het onderzoek naar arbeidsongevallen aan boord van Belgische Schepen, overeenkomstig de bepalingen van het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC) . Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen – See more at: http://www.belga.be/nl/press-release/details-52070/?langpr=NL#sthash.zjkCvYJY.dpuf

Oprichting van een federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen (FOSO).

Persdienst van Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met wetswijzigingen over de maritieme beveiliging, de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de oprichting van de begrotingsfondsen.

Het voorontwerp van wet heeft drie onderwerpen die de internationale en Europese regelgeving over de maritieme scheepvaart optimaal in de Belgische regelgeving implementeren:

het aantal personen uitbreiden dat toezicht houdt op het naleven van de verordening EG nr. 72/2004 over de verbetering van de scheepsbeveiliging en havenfaciliteiten en het naleven van de wet over de maritieme beveiliging

het invoeren van een nieuwe financiering voor de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO): de financiering van de FOSO zal bestaan uit jaarlijkse vaste bijdragen en supplementaire bijdragen in functie van het aantal gevoerde onderzoeken naar scheepvaartongevallen

FOSO belasten met het onderzoek naar arbeidsongevallen aan boord van Belgische Schepen, overeenkomstig de bepalingen van het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC) . Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen – See more at: http://www.belga.be/nl/press-release/details-52070/?langpr=NL#sthash.zjkCvYJY.dpuf