Onafhankelijk onderzoeksrapport Flinterstar klaar

Lees het onafhankelijk onderzoeksrapport: report-collision-flinterstar-al-oraiq-final

Naar aanleiding van de aanvaring tussen de schepen Flinterstar en Al-Oraiq op 6 oktober 2015 had de voormalige Staatsecretaris voor Noordzee een onafhankelijk onderzoeker aangesteld om een onderzoeksverslag op te stellen.

 

report-collision-flinterstar-al-oraiq-final-1-638

Het doel is de omstandigheden en oorzaken van het ongeval te kennen en aanbevelingen te formuleren om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. Zo’n onderzoek, dat geen gerechtelijk onderzoek is en niet ingaat op de aansprakelijkheidskwestie,  is trouwens een EU-verplichting. Vandaag gaat de Staatsecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer, dit rapport in commissie aankondigen en openbaar maken.

Uit dat verslag blijkt dat het team op de brug van de tanker Al Oraiq de verkeerssituatie, de snelheid van het schip en de afstand verkeerd heeft ingeschat. Ook bijkomende oorzaken zoals communicatieproblemen hebben een rol gespeeld. Het onderzoeksrapport formuleert  tevens een aantal aanbevelingen naar de Vlaamse en federale overheden toe. Voor de federale overheid betreft het enkel het aspect dat de route voor dergelijke schepen met grote diepgang in de toekomst “verplicht” dient te worden gemaakt bij de Internationaal Maritieme Organisatie in plaats van enkel “aanbevolenprioritair”.

Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer kadert het onderzoek: ‘Het gaat om een onafhankelijl onderzoek dat losstaat van het gerechtelijk ondetzoek. Het spreekt zich met andere woorden niet uit over de aansprakelijkheidskwestie. Het is uiteindelijk de rechter die zich ten gronde zal uitspreken. Naar aanleiding van het incident heeft de federale overheid ook verschillende kosten gemaakt, onder andere voor wat betreft de pollutiebestrijding. We zullen er alles aan doen om deze kosten terug te vorderen bij de verantwoordelijken van het ongeval.’

 

Onafhankelijk onderzoeksrapport Flinterstar klaar

Lees het onafhankelijk onderzoeksrapport: report-collision-flinterstar-al-oraiq-final

Naar aanleiding van de aanvaring tussen de schepen Flinterstar en Al-Oraiq op 6 oktober 2015 had de voormalige Staatsecretaris voor Noordzee een onafhankelijk onderzoeker aangesteld om een onderzoeksverslag op te stellen.

 

report-collision-flinterstar-al-oraiq-final-1-638

Het doel is de omstandigheden en oorzaken van het ongeval te kennen en aanbevelingen te formuleren om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. Zo’n onderzoek, dat geen gerechtelijk onderzoek is en niet ingaat op de aansprakelijkheidskwestie,  is trouwens een EU-verplichting. Vandaag gaat de Staatsecretaris voor Noordzee, Philippe de Backer, dit rapport in commissie aankondigen en openbaar maken.

Uit dat verslag blijkt dat het team op de brug van de tanker Al Oraiq de verkeerssituatie, de snelheid van het schip en de afstand verkeerd heeft ingeschat. Ook bijkomende oorzaken zoals communicatieproblemen hebben een rol gespeeld. Het onderzoeksrapport formuleert  tevens een aantal aanbevelingen naar de Vlaamse en federale overheden toe. Voor de federale overheid betreft het enkel het aspect dat de route voor dergelijke schepen met grote diepgang in de toekomst “verplicht” dient te worden gemaakt bij de Internationaal Maritieme Organisatie in plaats van enkel “aanbevolenprioritair”.

Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer kadert het onderzoek: ‘Het gaat om een onafhankelijl onderzoek dat losstaat van het gerechtelijk ondetzoek. Het spreekt zich met andere woorden niet uit over de aansprakelijkheidskwestie. Het is uiteindelijk de rechter die zich ten gronde zal uitspreken. Naar aanleiding van het incident heeft de federale overheid ook verschillende kosten gemaakt, onder andere voor wat betreft de pollutiebestrijding. We zullen er alles aan doen om deze kosten terug te vorderen bij de verantwoordelijken van het ongeval.’