Nieuwe dynamiek voor de nautische keten

Een grondige audit van de nautische keten heeft 67 concrete aanbevelingen opgeleverd om het scheepvaartverkeer in nog betere banen te leiden. De ketenpartners gaan nu werken aan een implementatietraject om de aanbevelingen in te voeren.

Zeehavens, loodsdiensten, sleepdiensten, scheepsagenten, rederijen, terminals en andere dienstverleners: het zijn allemaal schakels in een lange ‘nautische keten’. Samen zorgen ze voor vlot en veilig verkeer van en naar de Vlaamse Havens. Hoe sterker de keten, hoe beter voor onze economie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vroeg eind 2015 aan Audit Vlaanderen om de samenwerking onder de loep te nemen. Die audit van de nautische keten is nu voltooid.

Audit Vlaanderen heeft de verschillende structuren en de onderlinge werkafspraken grondig tegen het licht gehouden. Er werd ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de nautische keten te optimaliseren. Er dienen zich immers voortdurend nieuwe uitdagingen aan. Schepen worden bijvoorbeeld alsmaar groter, grote containerrederijen verhuizen naar het Deurganckdok en in Terneuzen zal een Nieuwe Sluis gebouwd worden. Alle partners willen een gesmeerde ketenwerking met maximale betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie. Zowel de Vlaamse Overheid (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust), de Vlaams Havens én de private sector werden onderworpen aan de audit.

Er is nu een syntheserapport (.pdf) klaar met 67 concrete aanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een langere planningshorizon om pieken in het scheepvaartverkeer beter op te vangen, betere afspraken over datadefinities en meetmomenten om een vlotte uitwisseling van informatie mogelijk te maken of het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke werkvloeren zodat de ketenpartners ook fysiek zij aan zij gaan werken. Sommige aanbevelingen kunnen relatief snel ingevoerd worden, andere aanpassingen zullen meer tijd vergen. Alle betrokken ketenpartners gaan nu een integraal implementatietraject uitwerken. Dankzij de objectieve doorlichting van de audit kunnen we de keten nu nog sterker maken.

Werkgroep en stuurgroep

In dat proces is een bijkomende stap gezet met de aanstelling van Rik Verhaegen (foto), sinds kort havenkapitein-commandant van de haven van Gent, als coördinator. Hij krijgt de leiding over een werkgroep met een tiental vertegenwoordigers van havens, overheid, diensten zoals het loodswezen en private actoren. De rol van secretaris is weggelegd voor Dieter Sauvage, nautisch adviseur bij het Vlaams Departement van Mobiliteit en Openbare Werken.

Die werkgroep omschrijft Verhaegen als een “back-office” voor de stuurgroep van CEO’s van de havens, topmensen uit de administratie en vertegenwoordigers van de private sector en van het kabinet van de bevoegde minister die het dossier blijft volgen en de voorstellen van de werkgroep moet valideren.

Nieuwe dynamiek voor de nautische keten

Een grondige audit van de nautische keten heeft 67 concrete aanbevelingen opgeleverd om het scheepvaartverkeer in nog betere banen te leiden. De ketenpartners gaan nu werken aan een implementatietraject om de aanbevelingen in te voeren.

Zeehavens, loodsdiensten, sleepdiensten, scheepsagenten, rederijen, terminals en andere dienstverleners: het zijn allemaal schakels in een lange ‘nautische keten’. Samen zorgen ze voor vlot en veilig verkeer van en naar de Vlaamse Havens. Hoe sterker de keten, hoe beter voor onze economie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vroeg eind 2015 aan Audit Vlaanderen om de samenwerking onder de loep te nemen. Die audit van de nautische keten is nu voltooid.

Audit Vlaanderen heeft de verschillende structuren en de onderlinge werkafspraken grondig tegen het licht gehouden. Er werd ook gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de nautische keten te optimaliseren. Er dienen zich immers voortdurend nieuwe uitdagingen aan. Schepen worden bijvoorbeeld alsmaar groter, grote containerrederijen verhuizen naar het Deurganckdok en in Terneuzen zal een Nieuwe Sluis gebouwd worden. Alle partners willen een gesmeerde ketenwerking met maximale betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie. Zowel de Vlaamse Overheid (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust), de Vlaams Havens én de private sector werden onderworpen aan de audit.

Er is nu een syntheserapport (.pdf) klaar met 67 concrete aanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een langere planningshorizon om pieken in het scheepvaartverkeer beter op te vangen, betere afspraken over datadefinities en meetmomenten om een vlotte uitwisseling van informatie mogelijk te maken of het verder ontwikkelen van gemeenschappelijke werkvloeren zodat de ketenpartners ook fysiek zij aan zij gaan werken. Sommige aanbevelingen kunnen relatief snel ingevoerd worden, andere aanpassingen zullen meer tijd vergen. Alle betrokken ketenpartners gaan nu een integraal implementatietraject uitwerken. Dankzij de objectieve doorlichting van de audit kunnen we de keten nu nog sterker maken.

Werkgroep en stuurgroep

In dat proces is een bijkomende stap gezet met de aanstelling van Rik Verhaegen (foto), sinds kort havenkapitein-commandant van de haven van Gent, als coördinator. Hij krijgt de leiding over een werkgroep met een tiental vertegenwoordigers van havens, overheid, diensten zoals het loodswezen en private actoren. De rol van secretaris is weggelegd voor Dieter Sauvage, nautisch adviseur bij het Vlaams Departement van Mobiliteit en Openbare Werken.

Die werkgroep omschrijft Verhaegen als een “back-office” voor de stuurgroep van CEO’s van de havens, topmensen uit de administratie en vertegenwoordigers van de private sector en van het kabinet van de bevoegde minister die het dossier blijft volgen en de voorstellen van de werkgroep moet valideren.