Nieuw adres – Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Nieuw adres – Hulp- en Voorzorgskas voor  Zeevarenden

Sinds midden juni zijn de diensten van de Hulp- en  Voorzorgskas voor Zeevarenden (inclusief de Pool der  Zeelieden) verhuisd van het Maritiem Huis in de  Olijftakstraat naar :

Frankrijklei 81-83 bus 4 B -2000 Antwerpen

 

http://www.hvkz-cspm.fgov.be/