nautilus

Vaste rubrieken die regelmatig aan bod komen zijn o.a.:

bemanningen – bulk carriers – CESMA/IFSMA – classificatie – communicatie – containers – Europese aangelegenheden – gevaarlijke goederen – havenrubriek – IMO – koopvaardij – loodswezen – maritieme geschiedenis – maritieme loopbaan – medische rubriek – milieu – P&I – piraterij – port state control – scheepsbouw – scheepvaartongevallen – short sea shipping – slepen, offshore, baggeren – techniek – terrorisme – veiligheid – vreemde vlaggen – world shipping – zeerecht – zeevaartonderwijs – e.a.

Ook verschijnen regelmatig vacatures voor openstaande betrekkingen in de priv├ęsector zowel als in de openbare sector.

De redactie van NAUTILUS streeft er ook naar om drie tot vier maal per jaar de bemanningslijsten te publiceren van schepen gecontroleerd door Belgische reders, zoals welwillend meegedeeld door de rederijen.

Buiten de artikels van algemeen belang, publiceert NAUTILUS tevens alle aankondigingen aan de leden, zoals informatie over de Jaarlijkse Algemene Vergadering, verkiezing van het Bestuur, statutenwijzigingen, toetreding van nieuwe leden en het verslag van de maandelijkse vergaderingen.

Indien aan de redactie meegedeeld worden ook geboorten, huwelijken, overlijdens en jobwijzigingen gepubliceerd.

De NAUTILUS verschijnt rond het midden van elke maand, behalve in de maand augustus.

Voor het publiceren van artikels, aankondigingen, jaaradvertenties, vacatures, enz. contacteer:

Verantwoordelijke uitgever:

Kapt. Jozef Cuyt

Tel.: 03/645.90.97

E-mail: jef.cuyt@pandora.be

 

De leden worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de redactie van NAUTILUS door het inzenden van artikels, al dan niet van eigen hand, die betrekking hebben op hun persoonlijke professionele ervaring enerzijds en op de hele maritieme sector anderzijds. De uiteindelijke beslissing tot het publiceren van artikels blijft echter het prerogatief van de redactie.

 

Alle artikels worden gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordlijkheid van de auteurs en vertolken niet noodzakelijk de mening van het KBZ.