Ludo Criel, nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) .

Peter Vierstraete (59), de directeur van sleep- en bergingsbedrijf URS, heeft gisteren na vijf jaar voorzitterschap van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) het roer doorgegeven aan Ludo Criel (64), de éminence grise van het imperium van redersfamilie Saverys.

De invloedrijke Criel wees kersvers staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) er meteen op dat de scheepseigenaars zware investeerders zijn, maar ook veel internationale concurrentie hebben.  En dus moeten zij dezelfde basisvoorwaarden genieten als elders in de wereld.  Hij zette zich ook af tegen de bewering dat schepen vervuilend zouden zijn.  “Niets is minder waar.  En zeker de Belgische reders zijn voortrekkers als het op ecologische investeringen aankomt.”  Maar ook daar is een internationale consensus nodig.

Antwerpenaar Philippe De Backer kondigde op zijn beurt een nieuw ‘marien ruimtelijk plan’ aan, dat het gebruik van de Noordzee voor de verscheidene activiteiten (zoals scheepvaart, visserij, toerisme en onderzoek) vastlegt.  Volgens de staatssecretaris wordt de private bewaking voor Belgische schepen in piratengebieden ook herzien.

De Belgische koopvaardijvloot heeft vorig jaar bruto 5,08 miljoen ton vervoerd, iets minder dan in 2014.  Het aantal schepen daalde van 162 naar 117 door de tijdelijke, projectgebonden uitvlagging van een aantal baggerschepen en hun slepers.

Bron: Gazet Van Antwerpen, 08/06/2016

Ludo Criel, nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) .

Peter Vierstraete (59), de directeur van sleep- en bergingsbedrijf URS, heeft gisteren na vijf jaar voorzitterschap van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) het roer doorgegeven aan Ludo Criel (64), de éminence grise van het imperium van redersfamilie Saverys.

De invloedrijke Criel wees kersvers staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) er meteen op dat de scheepseigenaars zware investeerders zijn, maar ook veel internationale concurrentie hebben.  En dus moeten zij dezelfde basisvoorwaarden genieten als elders in de wereld.  Hij zette zich ook af tegen de bewering dat schepen vervuilend zouden zijn.  “Niets is minder waar.  En zeker de Belgische reders zijn voortrekkers als het op ecologische investeringen aankomt.”  Maar ook daar is een internationale consensus nodig.

Antwerpenaar Philippe De Backer kondigde op zijn beurt een nieuw ‘marien ruimtelijk plan’ aan, dat het gebruik van de Noordzee voor de verscheidene activiteiten (zoals scheepvaart, visserij, toerisme en onderzoek) vastlegt.  Volgens de staatssecretaris wordt de private bewaking voor Belgische schepen in piratengebieden ook herzien.

De Belgische koopvaardijvloot heeft vorig jaar bruto 5,08 miljoen ton vervoerd, iets minder dan in 2014.  Het aantal schepen daalde van 162 naar 117 door de tijdelijke, projectgebonden uitvlagging van een aantal baggerschepen en hun slepers.

Bron: Gazet Van Antwerpen, 08/06/2016