LIDGELDEN 2018 / COTISATIONS 2018

 

 

KBZ – CRMB

LIDGELDEN 2018     /   COTISATIONS 2018

____________________

 

 

De Raad van Bestuur heeft beslist de lidgelden voor 2018 als volgt vast te stellen (inbegrepen abonnement Nautilus) : Le Conseil d’Administration a décidé de déterminer les cotisations pour 2018 comme suit (y inclus l’abonnement

Nautilus):

 

 

 

Effectieve en Toegetreden leden   Membres Effectifs et Adhérents

 

€ 75,00 In geval van een onvolledig jaar: € 7,00/maand En cas d’une année incomplète: € 7,00/mois
 

Studenten   Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation

 

€ 40,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète: € 4,00/mois
 

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes)

 

€ 55,00 In geval van een onvolledig jaar : € 5,00/maand En cas d’une année incomplète : € 5,00/mois
 

Steunende leden (bedrijven, verenigingen)

Membres de soutien (entreprises, associations)

 

€ 110,00 In geval van een onvolledig jaar : € 10,00/maand En cas d’une année incomplète: € 10,00/mois
 
 

Nochtans, indien betaald vóór 1 maart 2018, dan gelden volgende tarieven:

Cependant, si payé avant le 1er mars 2018, les tarifs suivants seront appliqués :

 

 

Effectieve en Toegetreden leden     Membres Effectifs et Adhérents

 

€ 65,00 In geval van een onvolledig jaar: € 6,00/maand En cas d’une année incomplète: € 6,00/mois
 

Studenten Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation

 

€ 35,00 In geval van een onvolledig jaar : € 3,00/maand En cas d’une année incomplète: € 3,00/mois
 

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes)

 

€ 48,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète : € 4,00/mois
 

Nautilus : portokosten / frais de port :

 

 

–  Belgïe / Belgique : nil (inbegrepen in lidgeld / inclus dans la cotisation)

–  Europa / Europe : + € 15 pj / pa

–  Buiten Europa / en dehors de l’Europe : + € 20 pj / pa

 

 

 

 

Te betalen door overschrijving naar bankrekening:

A régler par virement au compte bancaire :

 

IBAN : BE97 4166 0953 4149 BIC: KREDBEBB

 

 

van / du

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

Italiëlei 72

2000 Antwerpen

 

 

Met vermelding / avec mention

Lidgeld 2018, Voornaam Naam/ Cotisation 2018, Prénom Nom

 

 

 

LIDGELDEN 2018 / COTISATIONS 2018

 

 

KBZ – CRMB

LIDGELDEN 2018     /   COTISATIONS 2018

____________________

 

 

De Raad van Bestuur heeft beslist de lidgelden voor 2018 als volgt vast te stellen (inbegrepen abonnement Nautilus) : Le Conseil d’Administration a décidé de déterminer les cotisations pour 2018 comme suit (y inclus l’abonnement

Nautilus):

 

 

 

Effectieve en Toegetreden leden   Membres Effectifs et Adhérents

 

€ 75,00 In geval van een onvolledig jaar: € 7,00/maand En cas d’une année incomplète: € 7,00/mois
 

Studenten   Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation

 

€ 40,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète: € 4,00/mois
 

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes)

 

€ 55,00 In geval van een onvolledig jaar : € 5,00/maand En cas d’une année incomplète : € 5,00/mois
 

Steunende leden (bedrijven, verenigingen)

Membres de soutien (entreprises, associations)

 

€ 110,00 In geval van een onvolledig jaar : € 10,00/maand En cas d’une année incomplète: € 10,00/mois
 

Nochtans, indien betaald vóór 1 maart 2018, dan gelden volgende tarieven:

Cependant, si payé avant le 1er mars 2018, les tarifs suivants seront appliqués :

 

 

Effectieve en Toegetreden leden     Membres Effectifs et Adhérents

 

€ 65,00 In geval van een onvolledig jaar: € 6,00/maand En cas d’une année incomplète: € 6,00/mois
 

Studenten Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation

 

€ 35,00 In geval van een onvolledig jaar : € 3,00/maand En cas d’une année incomplète: € 3,00/mois
 

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes)

 

€ 48,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète : € 4,00/mois
 

Nautilus : portokosten / frais de port :

 

 

–  Belgïe / Belgique : nil (inbegrepen in lidgeld / inclus dans la cotisation)

–  Europa / Europe : + € 15 pj / pa

–  Buiten Europa / en dehors de l’Europe : + € 20 pj / pa

 

 

 

 

Te betalen door overschrijving naar bankrekening:

A régler par virement au compte bancaire :

 

IBAN : BE97 4166 0953 4149 BIC: KREDBEBB

 

 

van / du

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

Italiëlei 72

2000 Antwerpen

 

 

Met vermelding / avec mention

Lidgeld 2018, Voornaam Naam/ Cotisation 2018, Prénom Nom