LIDGELDEN 2017 / COTISATIONS 2017

 

 

KBZ – CRMB

LIDGELDEN 2017   /   COTISATIONS 2017

____________________

 

 

De Raad van Bestuur heeft beslist de lidgelden voor 2017 als volgt   vast te stellen (inbegrepen abonnement   Nautilus) :

Le Conseil   d’Administration a décidé de déterminer les cotisations pour 2017 comme suit (y inclus l’abonnement Nautilus):

 

Effectieve en Toegetreden leden

Membres   Effectifs et Adhérents

 

€ 75,00

In geval van een onvolledig jaar: € 7,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 7,00/mois

 

Studenten  Zeevaartscholen

Etudiants   Ecoles de Navigation

 

€ 40,00

In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 4,00/mois

 

Steunende leden (personen)

Membres de   soutien (personnes)

 

€ 55,00

In geval van een onvolledig jaar : € 5,00/maand

En cas d’une année incomplète : € 5,00/mois

 

Steunende leden (bedrijven, verenigingen)

Membres de   soutien (entreprises, associations)

 

€ 110,00

In geval van een onvolledig jaar : €   10,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 10,00/mois

 
 

Nochtans, indien betaald vóór   1 maart 2017, dan gelden volgende tarieven:

Cependant, si payé avant le 1er   mars 2017, les tarifs suivants seront appliqués :

 

 

Effectieve en Toegetreden leden

Membres   Effectifs et Adhérents

 

€ 65,00

In geval van een onvolledig jaar: € 6,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 6,00/mois

 

Studenten Zeevaartscholen

Etudiants   Ecoles de Navigation

 

€ 35,00

In geval van een onvolledig jaar : € 3,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 3,00/mois

 

Steunende leden (personen)

Membres de   soutien (personnes)

 

€ 48,00

In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand

En cas d’une année incomplète : € 4,00/mois

 

Nautilus : portokosten / frais de port :

 

 

– Belgïe / Belgique : nil (inbegrepen in lidgeld / inclus   dans la cotisation)

– Europa / Europe : + € 15 pj / pa

– Buiten Europa / en dehors de l’Europe : + € 20 pj / pa

 

 

 

 

Te betalen door overschrijving naar bankrekening:

A régler par virement   au compte bancaire : 

 

IBAN : BE97 4166 0953 4149

BIC: KREDBEBB

van / du

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

Italiëlei 72

2000 Antwerpen

Met   vermelding / avec mention

Lidgeld 2017 + naam en voornaam  

Cotisation   2017 + nom et prénom

 

 

LIDGELDEN 2017 / COTISATIONS 2017

 

 

KBZ – CRMB

LIDGELDEN 2017   /   COTISATIONS 2017

____________________

 

 

De Raad van Bestuur heeft beslist de lidgelden voor 2017 als volgt   vast te stellen (inbegrepen abonnement   Nautilus) :

Le Conseil   d’Administration a décidé de déterminer les cotisations pour 2017 comme suit (y inclus l’abonnement Nautilus):

 

Effectieve en Toegetreden leden

Membres   Effectifs et Adhérents

 

€ 75,00

In geval van een onvolledig jaar: € 7,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 7,00/mois

 

Studenten  Zeevaartscholen

Etudiants   Ecoles de Navigation

 

€ 40,00

In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 4,00/mois

 

Steunende leden (personen)

Membres de   soutien (personnes)

 

€ 55,00

In geval van een onvolledig jaar : € 5,00/maand

En cas d’une année incomplète : € 5,00/mois

 

Steunende leden (bedrijven, verenigingen)

Membres de   soutien (entreprises, associations)

 

€ 110,00

In geval van een onvolledig jaar : €   10,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 10,00/mois

 
 

Nochtans, indien betaald vóór   1 maart 2017, dan gelden volgende tarieven:

Cependant, si payé avant le 1er   mars 2017, les tarifs suivants seront appliqués :

 

 

Effectieve en Toegetreden leden

Membres   Effectifs et Adhérents

 

€ 65,00

In geval van een onvolledig jaar: € 6,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 6,00/mois

 

Studenten Zeevaartscholen

Etudiants   Ecoles de Navigation

 

€ 35,00

In geval van een onvolledig jaar : € 3,00/maand

En cas d’une année incomplète: € 3,00/mois

 

Steunende leden (personen)

Membres de   soutien (personnes)

 

€ 48,00

In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand

En cas d’une année incomplète : € 4,00/mois

 

Nautilus : portokosten / frais de port :

 

 

– Belgïe / Belgique : nil (inbegrepen in lidgeld / inclus   dans la cotisation)

– Europa / Europe : + € 15 pj / pa

– Buiten Europa / en dehors de l’Europe : + € 20 pj / pa

 

 

 

 

Te betalen door overschrijving naar bankrekening:

A régler par virement   au compte bancaire : 

 

IBAN : BE97 4166 0953 4149

BIC: KREDBEBB

van / du

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

Italiëlei 72

2000 Antwerpen

Met   vermelding / avec mention

Lidgeld 2017 + naam en voornaam  

Cotisation   2017 + nom et prénom