Association professionelle de capitaines et officiers de marine marchande

Le CRMB compte 336 membres.

Membres

Frais d'adhésion annuels


Waarom lid worden?

Het KBZ is een bevoorrechte bron van informatie over wat leeft bij internationale organisaties als de International Maritime Organisation (IMO), International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA), Confederation of European Shipmasters' Associations (CESMA), enz.

Een handig werktuig om zich te verdiepen in thema's die uw verdere carrière zeker zullen beïnvloeden.

De ideale tool om "up to date" te blijven van de tewerkstelling in de Belgische zeevaartcluster.

De juiste omgeving om collega-zeelui te ontmoeten.

De geschikte plaats om het verleden en de maritieme tradities te gedenken en in ere te houden.

Return van het lidmaatschap

Maandelijkse ledenvergaderingen met gedachtewisselingen over actuele thema's.

Een, sinds 1 juli 1909, onafgebroken, maandelijkse uitgave van het magazine 'Nautilus'.

Deelname aan de maandelijkse lunch, lezingen over maritiem gebonden onderwerpen en uitstappen met een maritiem of culturele bestemming.

Toegang tot de besloten Facebook groep van het KBZ.

Het KBZ is ook lid van talrijke Belgische en internationale maritieme verenigingen (Belgische Zeevaartbond, Watererfgoed Vlaanderen, Koninklijk Gallois Genootschap, CESMA, IFSMA, ...).