Kieldrechtsluis raakt titel van grootste zeesluis al kwijt aan Nederland? Of niet?

kiel-300x200

 

Naar aanleiding van de officiële start van de werken aan de nieuwe grote zeesluis IJmuiden, werd geopperd dat de Kieldrechtsluis haar titel als grootste sluis zou verliezen. Niets is minder waar, want al zal deze IJmuidensluis naar fysische afmetingen twee meter breder zijn (70 m versus 68 m), wat de bodemdiepte betreft, is meer aan de hand. De 18 m diepte in IJmuiden is gerefereerd ten opzichte van het Nederlandse NAP peil welke 2,33 meter hoger ligt dan het Belgische TAW referentiepeil. Daardoor ligt met -17,80m TAW de bodem van de Kieldrechtsluis eigenlijk fysisch 2,13 m dieper dan haar toekomstige collega in Nederland.

 

Vergelijken we de sluizen daarom naar volume-inhoud (L*B*D) ten aanzien van het waterpeil in het aansluitende kanaal (Noordzeekanaal ca -0,45 NAP versus Waaslandkanaal ca +3,42 TAW), dan bedraagt het volume van de nieuwe grote IJmuidensluis met 614.250 m³ ruim 17,4% minder dan de 721.148 m³ van de Kieldrechtsluis. Doen we dezelfde berekening bij de gemiddeld hoogste waterstanden in zee ter hoogte van IJmuiden en in de Beneden-Zeeschelde, dan is het volume in IJmuiden met 675.500 m³ eveneens 17,5% lager dan in de Waaslandhaven (793.900 m³).

Met andere woorden: de Kieldrechtsluis blijft met voorsprong ruimer dan de toekomstige sluis in IJmuiden. Bovendien heeft de Kieldrechtsluis vier werkende roldeuren en in IJmuiden worden het er maar twee. Een derde deur zal wel in reserve gebouwd worden en ergens in de haven gestapeld worden, mocht één van de werkende deuren ernstig worden beschadigd. De Kieldrechtsluis heeft ook kelderlandhoofden voor vier basculebruggen, terwijl men in IJmuiden er geen heeft en enkel over de roldeuren kan rijden. Daarom is naar betonvolume de Kieldrechtsluis (ca 750.000 m³) ruim superieur ten aanzien van IJmuiden (ca 290.000 m³). Ondanks die extra infrastructuur, deuren en bruggen raamde RWS de totale kostprijs van de IJmuidensluis ongeveer 25% meer dan in Vlaanderen. Samengevat, de Kieldrechtsluis verliest enkel naar breedte haar recordcijfer, maar niet naar volume. Ze blijft de grootste.

 

bron: Een bijdrage van Herbert Smitz, oudbestuurder van MLSO – http://www.maatschappijlinkerscheldeoever.be/