HVKZ gaat op in RSZ en HZIV

Op 1 januari 2018 gaat de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) op in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Deze integratie past in de verbetering van de werking van de federale overheid en de zoektocht naar synergieën tussen de verschillende instellingen van sociale zekerheid. De taken van de HVKZ zijn zeer gelijkaardig aan die van de RSZ en de HZIV, dus de fusie met deze instellingen is een logische ontwikkeling.

Taakverdeling

De RSZ wordt verantwoordelijk voor:

  • de registratie en controle van socialezekerheidsaangiften,
  • de inning van de sociale bijdragen,
  • het beheer van de Poollijst, en
  • de toekenning van het wachtgeld en van de uitkering voor zeegewenning.

De HZIV neemt de volgende taken op zich:

  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
  • de sociale dienst, en
  • de toekenning en betaling van de ‘aanvullende vergoeding voor vaart in oorlogstijd’.

Sociale rechten voor zeevarenden ongewijzigd

Het specifieke socialezekerheidsstelsel voor zeevarenden blijft gelden na 1 januari 2018. Zeelieden blijven al hun huidige sociale rechten behouden.

 

Nieuwe contactgegevens

Afhankelijk van het onderwerp waarover u informatie of hulp zoekt – zie taakverdeling hierboven – neemt u vanaf 1 januari 2018 contact op met de RSZExternal link of de HZIVExternal link.

U blijft na 1 januari 2018 terecht kunnen in de huidige kantoren van de HVKZ in Antwerpen:

Frankrijklei 81-83 2000 Antwerpen

Verandering van website

De website van de HVKZ verdwijnt op 1 januari 2018. Vanaf dan vindt u alle informatie over de sociale zekerheid voor zeevarenden in een nieuwe rubriek ondergebracht bij het internationale gedeelte van het portaal van de sociale zekerheidExternal link.

Tot 1 januari 2018 kunt u voor meer informatie nog steeds terecht bij de HVKZExternal link.

Auteur Rijksdienst voor Sociale ZekerheidExternal link