Godetia zal anti-piraterijopdracht steunen in Golf van Guinea

Tijdens haar deelname aan de campagne Maritime Capability Building voor de West-Afrikaanse kust zal de BNS Godetia steun geven aan het Belgian Maritime Threat Awareness & Reporting (BEMTAR). De Golf van Guinea is wegens de groeiende piraterij een belangrijk aandachtsgebied voor BEMTAR.

BEMTAR is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, in samenwerking met de Marine, de Belgische Redersvereniging (KBRV), het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) en verschillende andere overheidsdiensten. Het doel van BEMTAR is het gratis bijstaan van alle schepen onder Belgische vlag om hun veiligheid op zee te verhogen.

BEMTAR werkt door middel van het verzamelen van relevante informatie komende van zowel open source-bronnen als van overheidsdiensten, deze te bundelen en een relevante samenvatting ervan door te sturen naar de deelnemende rederijen. Anderzijds is BEMTAR ook het aanspreekpunt voor de reders voor al hun vragen over de veiligheidssituatie op zee. BEMTAR is nu een klein jaar operationeel en kent een zeer groot succes.

Dit project, onder leiding van FOD Mobiliteit en Transport, is mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen de Belgische scheepseigenaars en de betrokken federale agentschappen, met name OCAD (Coördinatieorgaan door de dreigingsanalyse), MIK (Maritiem Informatiekruispunt) en NCAGS (Naval Cooperation and Guidance for shipping). De 1 jaar durende testfase bleek een succes en dus werd besloten het BEMTAR project verder te zetten. In het Vademecum wordt duidelijk omschreven hoe de procedures verlopen en wat verwacht wordt van de deelnemende partijen. Meer informatie over dit project kan u verkrijgen via bemtar@mil.be.

 

Bron: www.mil.be en www.brv.be