Franstalige consultatie over de Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek loopt nog tot 16 februari 2016

Tijdens een geslaagde studiedag over de Franstalige Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek bij de Autonome Haven van Luik op 16 juni 2015 werden de ontwerpteksten toegelicht en door binnen- en buitenlandse experten becommentarieerd. Minister Jacqueline Galant en Staatssecretaris Bart Tommelein bevestigden er hun intentie om het wetboek deze legislatuur te realiseren. Alle geïnteresseerden werden uitgenodigd om hun opmerkingen en suggesties aan de voorzitter van de Commissie Maritiem Recht mee te delen uiterlijk op 16 februari 2016 (dit is een ruime termijn van 9 maanden na de studiedag). Al de Franstalige Blauwboeken zijn kosteloos te raadplegen op de website www.droitmaritime.be. De Nederlandstalige Blauwboeken staan op www.zeerecht.be (de desbetreffende consultatie is weliswaar afgesloten). De Commissie Maritiem Recht dankt alle insprekers bij voorbaat voor hun gewaardeerde bijdragen.

De Commissie Maritiem Recht werd bij Koninklijk Besluit van 27 april 2007 belast met het voorbereiden van een volledige herziening van het Belgische zeerecht. Na intensief overleg met talrijke deskundigen en grondig onderzoekswerk stelt zij een ontwerp van nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek voor, dat wordt onderworpen aan een publieke consultatie.
www.zeerecht.bezeerecht@mobilit.fgov.be
www.droitmaritime.bedroitmaritime@mobilit.fgov.be