CARRIEREVERLOOP – Rondvraag aan zeevarenden en ex-zeevarenden.

Enquêteformulier Carrièreverloop 02-2014

CARRIEREVERLOOP – Rondvraag aan zeevarenden en ex-zeevarenden.

 

De BELGISCHE ZEEVAARTBOND vzw heeft de laatste jaren verschillende enquêtes uitgevoerd om te peilen naar de motiveringen van de eerste- en laatstejaarsstudenten van de afdelingen “Nautische Wetenschappen” en “Scheepswerktuigkunde” van de HZS om voor een maritieme opleiding te kiezen. De resultaten van deze enquêtes werden in de verschillende maritieme kringen erg positief onthaald. De Minister van Onderwijs, dhr. Pascal Smet heeft in het kader van deze enquêtes meermaals gewezen op de wenselijkheid om het carrièreverloop van de afgestudeerden van de HZS in kaart te brengen. Deze rondvraag richt zich dus vooreerst tot de afgestudeerden van de HZS zowel de zeevarenden als de ex-zeevarenden. Met deze rondvraag wil de BZB, zonder de privacyregels te schenden, aan de wens van de Minister voor Onderwijs tegemoetkomen. Het formulier is zo opgesteld dat U slechts enkele vakjes hoeft in te vullen of  aan te vinken.

Deze rondvraag wordt in nauwe samenwerking met de “Vereniging Alumni HZS” uitgevoerd.

 

Voor elk ingevuld formulier zal de BELGISCHE ZEEVAARTBOND vzw 1,00 € (één euro) overschrijven op de rekening van het “Koninklijk Werk IBIS vzw” in Bredene. ( www.ibisschool.be )

 

De Raad van Bestuur van de BELGISCHE ZEEVAARTBOND vzw dankt U voor uw bereidwillige medewerking.

—————————–

 

Kapitein t/z (H) Patrick Van den Bulck Voorzitter – Président LMB – BZB.

Kapitein t.l.o. François De Meulder, Secretaris-generaal  – Secrétaire-général LMB – BZB.

Practicum :


De ingevulde formulieren worden tot 31 mei 2014 verwacht.

 

 Eens het formulier ingevuld heeft U drie mogelijkheden :

 

1) Het ingevuld formulier per e-mail naar alumni@hzs.be terugsturen t.a.v. dhr. Eddy De Bondt die vervolgens de formulieren naamloos aan het secretariaat van de LMB – BZB zal overmaken;

2) Het ingevuld formulier naamloos met de post opsturen naar:

LMB-BZB, Algemeen- secretariaat, Olmendreef 3 – bus 4, B-2950 Kapellen;

3) Het ingevuld formulier per e-mail naar lmb-bzl@skynet.be terugsturen. (Let op: In dit geval is de naam van de afzender wel gekend. De BZB zal dienaangaande de striktste geheimhouding toepassen)