DRIE GENERATIES ‘LEFEVERE’ LID VAN HET KBZ

Voor het academiejaar 2015-2016 schreven zich 147 nieuwe kandidaten in op de afdeling nautische wetenschappen van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. In de lijst van deze nieuwe studenten van de 109de promotie vindt men ook de naam David Lefevere. Met zijn keuze om een carrière uit te bouwen in de wereld van de zeevaart treedt hij in de voetsporen van … zijn betovergrootvader.

 

Immers, reeds vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is de familie Lefevere onrechtstreeks verbonden met  het scheepvaartgebeuren. Jan Van den Rijn, de vader van David’s overgrootmoeder, was gedurende een groot gedeelte van zijn leven Scheldeloods. Zoals dit indertijd gebruikelijk was in het loodswezen voer hij hoofdzakelijk als vaste loods aan boord van de schepen van de Harwich-dienst, zoals de regelmatige lijndienst die de Great Eastern Railways onderhield tussen Antwerpen en de haven aan de oostkust van Engeland onderhield, algemeen bekend was. Zoon Frank Van den Rijn was later actief in de scheepsagentuur van de Scheldehaven.

 

De eerste Lefevere die koos voor een   loopbaan op zee was David’s grootvader Lucien. België was amper bevrijd toen de   16-jarige geboren Bruggeling in oktober 1944 de lessen ging volgen van de   afdeling Kustvaart. Na het afsluiten van deze lessenreeks   in maart 1945, ging hij op het elan door en volgde hij tot midden juli de   cursus die toeliet deel te nemen aan het “aannemingsexamen aan de Hogere   Zeevaartschool”.Die toelatingsproef werd met succes   afgelegd zodat hij in 1945 onmiddellijk de studies in Antwerpen kon   aanvatten.Omdat het HZS-gebouw aan de   Royerssluis zware schade had opgelopen aan het interieur, tijdens de tweede   wereldoorlog en bij de bevrijding in 1944, als gevolg van de inkwartiering   van achtereenvolgens Duitse, Britse, Amerikaanse en Belgische troepen, gingen   de lessen tot in april 1948 door in diverse lokalen in de stad Antwerpen.

Lefevre

Grootvader Lucien en kleinzoon David   Lefevere (2015)

Lid van de 38ste promotie slaagde Lucien Lefevere in juli 1947 in het examen en bekwam het brevet van aspirant-officier, gevolgd in januari 1951 met dit van luitenant ter lange omvaart. In januari 1954 slaagde hij in examen voor Kapitein ter lange omvaart. Ondertussen was zijn aanvraag om lid te worden van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege goedgekeurd wat hem op 23 oktober 1953 per brief werd gemeld.

Aanvankelijk werkzaam aan boord van schepen van de C.M.B. en de Rederij Deppe, ging hij reeds in 1951 in dienst van de bekende Brugse rederij Louis Hermans. Nadat hij er de rangen van tweede en eerste officier had doorlopen werd hij in 1955 aangesteld tot vaste kapitein van de “Yvonne”.  Zoals alle schepen van de rederij was dit 1180 brt metende vrachtschip ingezet in hetgeen nu de “short sea traffic” wordt genoemd, de vaart tussen Noordwest-Europa en de Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika.

In 1959 besloot hij een nieuwe wending te geven aan zijn carrière. Hij solliciteerde bij het loodswezen wat, na een opleidingsperiode, leidde tot zijn aanstelling als Schelderivierloods op 1 juli 1960.  Dit gedeelte van zijn maritieme loopbaan werd negenentwintig jaar later afgesloten, toen hij met pensioen ging.

Door zijn beroep had vader Lucien onbewust de “zeevaartmicrobe” doorgegeven aan zijn drie zonen. Hoewel ze alle drie interesse voor een carrière op zee toonden en tijdens schoolvakanties werkzaam waren op schepen, heeft slechts de jongste van het trio, daadwerkelijk het beroep uitgeoefend. Na de retorica scheepte Chris Lefevere in als cadet aan boord van het Duitse containerschip “Nurnberg Express” om zich vervolgens in te schrijven als student aan de Hogere Zeevaartschool (72ste promotie). Deze studies werden in 1986 met succes afgerond met het behalen van het diploma van “licentiaat nautische wetenschappen”. Nog tijdens zijn studies werd zijn aanvraag om lid te worden van het KBZ in 1981 gehonoreerd. Nog in hetzelfde decennium werd hij lid van het bestuur en in 1998 verkozen tot voorzitter, een mandaat dat hij tot 2000 uitoefende.

 

Chris Lefevere heeft zijn hele   beroepsloopbaan op zee doorgebracht in dienst van de rederij Ahlers. Hij   doorliep er alle rangen alvorens hij op 4 december 1989 aangesteld werd als   kapitein. In deze functie van gezagvoerder voer hij onder meer op de “EWL Paramaribo”, “Ahlers Breeze”, “Ahlers   Bridge” en “Kent Trader”.

Lefevre1

Rivierloods   Chris Lefevere (1998)

 

Drie jaar nadat zijn vader met   pensioen ging, besliste Chris om een wending te geven aan zijn beroepsleven   en werd hij rivierloods, een taak die hij nu nog uitoefent.Een tijdlang heeft hij dit druk   beroepsleven  gecombineerd met een   aantal functies in beroepsorganisaties op landelijk en internationaal   verband, maar inmiddels werden deze mandaten doorgegeven.

 

Met David Lefevere treedt een   derde – zelfs vierde – generatie van een zeevarende familie aan. De neef van Chris Lefevere is sedert   vorig jaar student aan de Hogere Zeevaartschool en heeft inmiddels zijn   zeebenen verworven tijdens de stagereis aan boord van de “Dar Mlodziezy” in april van dit jaar.

 

Drie generaties zeevarende familie is eerder zeldzaam in deze moderne tijd, in tegenstelling met de periode tot grofweg de tweede wereldoorlog, waar dit als “normaal” kon worden beschouwd. Uitzonderlijk is ook het gegeven dat drie generaties gelijktijdig lid zijn van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege: Lucien Lefevere sedert 1953, Chris Lefevere sinds 1981 en David Lefevere sinds eind vorig jaar. Terloops kan worden gemeld dat er nog een vierde Lefevere, namelijk Gino, lid is van het KBZ, maar deze naamgenoot is geen familie van de Brugse Lefevere-tak.

 

Flor Van Otterdyk

 

 

 

DRIE GENERATIES ‘LEFEVERE’ LID VAN HET KBZ

Voor het academiejaar 2015-2016 schreven zich 147 nieuwe kandidaten in op de afdeling nautische wetenschappen van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. In de lijst van deze nieuwe studenten van de 109de promotie vindt men ook de naam David Lefevere. Met zijn keuze om een carrière uit te bouwen in de wereld van de zeevaart treedt hij in de voetsporen van … zijn betovergrootvader.

 

Immers, reeds vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is de familie Lefevere onrechtstreeks verbonden met  het scheepvaartgebeuren. Jan Van den Rijn, de vader van David’s overgrootmoeder, was gedurende een groot gedeelte van zijn leven Scheldeloods. Zoals dit indertijd gebruikelijk was in het loodswezen voer hij hoofdzakelijk als vaste loods aan boord van de schepen van de Harwich-dienst, zoals de regelmatige lijndienst die de Great Eastern Railways onderhield tussen Antwerpen en de haven aan de oostkust van Engeland onderhield, algemeen bekend was. Zoon Frank Van den Rijn was later actief in de scheepsagentuur van de Scheldehaven.

 

De eerste Lefevere die koos voor een   loopbaan op zee was David’s grootvader Lucien. België was amper bevrijd toen de   16-jarige geboren Bruggeling in oktober 1944 de lessen ging volgen van de   afdeling Kustvaart. Na het afsluiten van deze lessenreeks   in maart 1945, ging hij op het elan door en volgde hij tot midden juli de   cursus die toeliet deel te nemen aan het “aannemingsexamen aan de Hogere   Zeevaartschool”.Die toelatingsproef werd met succes   afgelegd zodat hij in 1945 onmiddellijk de studies in Antwerpen kon   aanvatten.Omdat het HZS-gebouw aan de   Royerssluis zware schade had opgelopen aan het interieur, tijdens de tweede   wereldoorlog en bij de bevrijding in 1944, als gevolg van de inkwartiering   van achtereenvolgens Duitse, Britse, Amerikaanse en Belgische troepen, gingen   de lessen tot in april 1948 door in diverse lokalen in de stad Antwerpen.

Lefevre

Grootvader Lucien en kleinzoon David   Lefevere (2015)

Lid van de 38ste promotie slaagde Lucien Lefevere in juli 1947 in het examen en bekwam het brevet van aspirant-officier, gevolgd in januari 1951 met dit van luitenant ter lange omvaart. In januari 1954 slaagde hij in examen voor Kapitein ter lange omvaart. Ondertussen was zijn aanvraag om lid te worden van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege goedgekeurd wat hem op 23 oktober 1953 per brief werd gemeld.

Aanvankelijk werkzaam aan boord van schepen van de C.M.B. en de Rederij Deppe, ging hij reeds in 1951 in dienst van de bekende Brugse rederij Louis Hermans. Nadat hij er de rangen van tweede en eerste officier had doorlopen werd hij in 1955 aangesteld tot vaste kapitein van de “Yvonne”.  Zoals alle schepen van de rederij was dit 1180 brt metende vrachtschip ingezet in hetgeen nu de “short sea traffic” wordt genoemd, de vaart tussen Noordwest-Europa en de Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika.

In 1959 besloot hij een nieuwe wending te geven aan zijn carrière. Hij solliciteerde bij het loodswezen wat, na een opleidingsperiode, leidde tot zijn aanstelling als Schelderivierloods op 1 juli 1960.  Dit gedeelte van zijn maritieme loopbaan werd negenentwintig jaar later afgesloten, toen hij met pensioen ging.

Door zijn beroep had vader Lucien onbewust de “zeevaartmicrobe” doorgegeven aan zijn drie zonen. Hoewel ze alle drie interesse voor een carrière op zee toonden en tijdens schoolvakanties werkzaam waren op schepen, heeft slechts de jongste van het trio, daadwerkelijk het beroep uitgeoefend. Na de retorica scheepte Chris Lefevere in als cadet aan boord van het Duitse containerschip “Nurnberg Express” om zich vervolgens in te schrijven als student aan de Hogere Zeevaartschool (72ste promotie). Deze studies werden in 1986 met succes afgerond met het behalen van het diploma van “licentiaat nautische wetenschappen”. Nog tijdens zijn studies werd zijn aanvraag om lid te worden van het KBZ in 1981 gehonoreerd. Nog in hetzelfde decennium werd hij lid van het bestuur en in 1998 verkozen tot voorzitter, een mandaat dat hij tot 2000 uitoefende.

 

Chris Lefevere heeft zijn hele   beroepsloopbaan op zee doorgebracht in dienst van de rederij Ahlers. Hij   doorliep er alle rangen alvorens hij op 4 december 1989 aangesteld werd als   kapitein. In deze functie van gezagvoerder voer hij onder meer op de “EWL Paramaribo”, “Ahlers Breeze”, “Ahlers   Bridge” en “Kent Trader”.

Lefevre1

Rivierloods   Chris Lefevere (1998)

 

Drie jaar nadat zijn vader met   pensioen ging, besliste Chris om een wending te geven aan zijn beroepsleven   en werd hij rivierloods, een taak die hij nu nog uitoefent.Een tijdlang heeft hij dit druk   beroepsleven  gecombineerd met een   aantal functies in beroepsorganisaties op landelijk en internationaal   verband, maar inmiddels werden deze mandaten doorgegeven.

 

Met David Lefevere treedt een   derde – zelfs vierde – generatie van een zeevarende familie aan. De neef van Chris Lefevere is sedert   vorig jaar student aan de Hogere Zeevaartschool en heeft inmiddels zijn   zeebenen verworven tijdens de stagereis aan boord van de “Dar Mlodziezy” in april van dit jaar.

 

Drie generaties zeevarende familie is eerder zeldzaam in deze moderne tijd, in tegenstelling met de periode tot grofweg de tweede wereldoorlog, waar dit als “normaal” kon worden beschouwd. Uitzonderlijk is ook het gegeven dat drie generaties gelijktijdig lid zijn van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege: Lucien Lefevere sedert 1953, Chris Lefevere sinds 1981 en David Lefevere sinds eind vorig jaar. Terloops kan worden gemeld dat er nog een vierde Lefevere, namelijk Gino, lid is van het KBZ, maar deze naamgenoot is geen familie van de Brugse Lefevere-tak.

 

Flor Van Otterdyk