De ZEELEEUW geeft de douane meer armslag op zee

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en minister van Financiën Johan Van Overtveldt hebben de ZEELEEUW in gebruik genomen: een gloednieuw patrouillevaartuig voor de Douane. Zo wordt de eigen vloot van de Douane in één klap dubbel zo groot. Vlaanderen heeft 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in het gloednieuwe en hypermoderne vaartuig. De douane betaalt de prefinanciering in schijven terug.

 

De federale overheid (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) en Vlaanderen (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) werken al 10 jaar samen om onze buitengrenzen ook langs de Kust en in de Vlaamse Havens te beschermen. Vlaanderen prefinanciert vaartuigen zodat de douane haar vele taken kan uitvoeren: strijden tegen smokkel en drugshandel, toezien op de (taksvrije) goederen aan boord van koopvaardijschepen, het gebruik van rode gasolie nakijken, visserijschepen controleren…

 

Vlaanderen heeft nu 2,3 miljoen geïnvesteerd in een gloednieuw en hypermodern vaartuig: de ZEELEEUW. De eigen vloot van de maritieme brigade van de douane, die al beschikte over de ZEEWOLF, wordt nu dubbel zo groot. De twee patrouillevaartuigen staan voltijds en exclusief ter beschikking van de douane.

 

De ZEELEEUW is een snel, wendbaar en eigentijds schip: 22 meter lang, 6,4 meter breed, een diepgang van 1,75 meter, een snelheid van 20 knopen en een zuinige motor voor zwavelarme brandstof. De ZEELEEUW is het eerste vaartuig binnen de Vlaamse vloot dat beschikt over een bijzondere ‘docking ramp’, die heel snel een bijboot kan uitzetten. De douane kan zo nog efficiënter en gezwinder optreden.

 

“Douane is een cruciale schakel in de logistieke keten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Onze Vlaamse Havens zijn efficiënt en snel, dus moet de douane dat ook zijn. Met een dubbel zo grote vloot kan de douane zich gezwind van haar taken kwijten”.

 

“In mijn beleidsplan is de Douane een partner van ondernemingen”, zegt federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Controles zijn en blijven noodzakelijk omdat –bijvoorbeeld – onze havens belangrijke toegangspoorten zijn. Met dit nieuwe vaartuig wordt de douane versterkt en kan ze nog efficiënter controles uitvoeren”.

 

 

Voor meer technische info: zie scheepsfiche in de documentatiemap

 

 

 

De Vlaamse overheidsrederij:

 

VLOOT is als rederij gespecialiseerd in het management van vaartuigen (technisch, operationeel, nieuwbouw) binnen de overheidsniche. VLOOT beheert een 40-tal vaartuigen en stelt 550 personeelsleden te werk waarvan nagenoeg een 500-tal varend.  VLOOT maakt via het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid.  De directie is gevestigd in Oostende maar VLOOT is met haar vaartuigen ook aanwezig in Nieuwpoort, Gent, Antwerpen en Vlissingen (NL).

 

De laatste jaren heeft VLOOT met een aantal opvallende realisaties haar sterkte bevestigd en uitgebouwd (vb. het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN, de boeienleggers en emergency response vaartuigen ZEETIJGER en ZEESCHELDE, 3 nieuwe redeboten voor de beloodsingen in Vlissingen, een aantal nieuwe veerboten, en niet onbelangrijk voor de havens, de SWATH’s).

 

De ZEELEEUW is opnieuw een ecovriendelijk vaartuig (biocidevrije antifouling, EIAPP certificaat motoren, warmterecuperatie op de motoren, aangepaste isolatie) en past dus perfect in het duurzaamheidsbeleid van VLOOT dat recent nog werd erkend via de duurzaamheidsprijs Vlaanderen 2015.  Met de komst van de ZEELEEUW bevestigt VLOOT andermaal dat de tijd van een oude, aftandse vloot definitief verleden tijd is.

 

Bron: fod financiën

Contacten:

Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99 80 88

Ferry Comhair, woordvoerder Johan Van Overtveldt, 0479/65 86 24