DE GODETIA LEIDT AFRIKAANSE MARINES OP

De A960 Godetia vaart vanaf eind maart weer naar West-Afrika om er marinepersoneel op te leiden. De ministerraad keurde op vrijdag 14 februari 2014 het voorstel goed van vicepremier en minister van Defensie Pieter De Crem.

Ongeveer negentig Belgische militairen, aangevuld met een vijftiental onderrichters, zullen gedurende zo’n drie maanden Afrikaanse militairen trainen voor de West-Afrikaanse kust en in de Golf van Guinee. Het gaat om militairen uit Benin, de Republiek Congo (Brazzaville), Marokko, Gabon en Togo.

De opleidingscampagne kreeg de naam Maritime Capacity Building 2014 en kadert binnen Africa Partnership Station, een initiatief waarmee de Verenigde Staten de maritieme veiligheid rond Afrika willen verhogen. De Godetia leidt tegelijk ook de Afrikaanse bemanningen op in de strijd tegen piraterij, drugssmokkel en illegale visserij.

www.mil.be