Career Mapping Update

Gelieve hieronder de juiste link te willen vinden en de brief van de KBRV. Alvast bedankt voor jullie deelname.

www.surveymonkey.com/s/Members-and-affiliates-of-ECSA-and-ETF

Geachte Heren Kapiteins,

Wellicht bent u op de hoogte van het initiatief dat de Europese Sociale Partners enkele jaren geleden genomen hebben om met Europese fondsen een studie uit te voeren naar de carrièremogelijkheden voor zeevarenden en dit zowel tijdens hun zeevarende loopbaan als erna.

De studie beoogde om eventuele obstakels te melden die de carrière van een zeevarende in de weg zouden kunnen staan. De studie was gebaseerd op de situatie in een aantal EU lidstaten.

Recentelijk hebben diezelfde Europese sociale partners (ECSA en ETF) de opdracht gekregen van de Europese Commissie om de voormalige studie te updaten. Er werden tevens een aantal nieuwe landen toegevoegd, waaronder België.

KBRV werd dus verzocht hiervoor de nodige informatie te leveren tegen uiterlijk 31 mei aanstaande.

We zouden het bijzonder op prijs stellen indien jullie ons hiermee zouden kunnen helpen. We denken bijvoorbeeld aan de statistieken die jullie opmaken.

Mogen wij hierop rekenen ?

Dank bij voorbaat.
Vriendelijke groeten

Nicky Simons – Van Echelpoel
Adjunct Directeur
Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw
Redershuis
Ernest Van Dijckkaai 8
2000 ANTWERPEN
Tel +32(0)3 232 72 32
Fax +32(0) 3 231 39 97
E-mail : nicky.simons@brv.be