Betere bescherming voor scheepslui op internationale reis

Scheepslui op internationale reizen zullen binnenkort beter beschermd worden. De Kamer heeft deze morgen het wetsontwerp Maritieme Arbeid goedgekeurd van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld).

Philippe De Backer: “Wanneer schepen vertrekken voor een lange internationale reis op zee kan men nooit op voorhand voorspellen hoe het er aan toe zal gaan. Het kan altijd gebeuren dat iemand op een schip dringend medische hulp nodig heeft en gerepatrieerd moet worden. Met dit wetsontwerp verplichten we de reders om een verzekering af te sluiten om te zorgen dat de zeevarende altijd kan worden gerepatrieerd, zelfs als de rederij niet kan tussenkomen door bv. faillissement. Het kan daarnaast ook altijd gebeuren dat iemand op zee overlijdt of langdurig arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. Met dit wetsontwerp zorgen we ervoor dat de reders dan voldoende zekerheid moet bieden aan zijn personeel. Zich verzekeren tegen onvoorspelbare situaties is dan aangeraden.”

Schepen zullen voortaan deze twee documenten aan boord moeten hebben. De Backer benadrukt wel dat de impact voor de Belgische scheepvaart miniem is.

De Backer: “Het gebeurt zelden of nooit dat een Belgische rederij de zeevarende niet zelf repatrieert, maar in het geval deze dit niet doet, komt de verzekeraar tussen om de zeevarende veilig thuis te brengen.  Daarnaast zijn Belgische rederijen ook al verplicht om sociale bijdragen te betalen voor hun werknemers. Het is wel belangrijk dat België met dit wetsontwerp en alle andere landen  de internationale verplichtingen volgen. Zo krijg je gelijke voorwaarden voor iedereen, overal op zee.”

 

bron: philippedebacker.be