Belgische schepen in moeilijke gebieden worden beter beveiligd

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) richt binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer een Cel voor Maritieme Beveiliging op, een dienst die Belgische schepen die in moeilijke gebieden opereren, beter zal bijstaan. Die Cel is vanaf vandaag operationeel. “Dagelijks varen Belgische schepen in terroristische hotspots. Zij moeten 24/7 opgevolgd worden, zodat we snel kunnen schakelen als er iets verkeerd loopt. We verliezen ze geen seconde uit het oog”, aldus De Backer.

 

De Belgische vloot behoort tot de top 20 van de grootste vloten ter wereld. Dagelijks werken er 5.450 mensen aan boord van Belgische schepen. Die schepen varen in ook in gevaarlijke hotspots zoals Yemen, Syrië en de Golf van Guinnee. Piraterij en kidnapping zijn er een dagelijkse dreiging. Om de schepen beter te monitoren richt De Backer een Cel Maritieme Beveiliging op. De nieuwe cel zal vijf medewerkers krijgen die nauw zullen samenwerken met de douane, het leger, de scheepvaartpolitie en het Centrum voor Cybersecurity. De cel zal op permanente basis, 24/7 werken en ook een beroep kunnen doen op internationale diensten. Zo zal ze verdachte schepen die in de buurt komen van onze Belgische schepen monitoren en nauwe contacten onderhouden met de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). De Cel zal dus Belgische schepen en hun 5.450 zeevarenden aan boord wereldwijd bijstaan met beveiliging tegen piraterij, gewelddaden en  cybercriminaliteit.

 

De Backer: “Een Belgische schip in een gevarenzone wordt beschouwd als een patiënt op intensieve zorgen: het wordt continu opgevolgd en gemonitord tot alle risico’s geweken zijn. Via satelliet surveillance, een noodnummer dat 24/7 bemand is, een nieuw scherm dat realtime informatie geeft wie zich waar bevindt verliezen we onze Belgische schepen geen minuut uit het oog. Ook wordt er een Silent Alert geactiveerd, een stil alarm dat de kapitein van een schip kan laten afgaan bij aanval van piraten en/of terroristen. Zo kunnen we snel schakelen om de juiste diensten, ook in het buitenland, op te trommelen om de juiste maatregelen te nemen en schepen beter te beveiligen.”

bron: fod mobiliteit