Belgische onderzoekschepen toen, nu en in de toekomst.

Rv

onderzoeksschepen toen en nu

Mariene wetenschappers in België kunnen vandaag de dag een beroep doen op twee volwaardige nderzoekschepen voor hun studies op zee. De RV Belgica en de RV Simon Stevin staan beiden volledig ter beschikking van de  zeewetenschappers en zijn complementair wat hun werking betreft. Zo kunnen ze de meeste noden en vragen van de mariene onderzoeksgemeenschap invullen. De laatste jaren kent het gebruik van beide schepen een dermate hoge vlucht dat de vaarschema’s steevast zijn volgeboekt door wetenschappers uit tal van (onderzoeks)disciplines. Het lijkt  tegenwoordig dan misschien ook een vanzelfsprekend gegeven dat mariene onderzoekers gebruik kunnen maken van dergelijke zeegaande onderzoeksplatformen om de zee en de oceaan van dichterbij te bestuderen. Toch heeft de situatie er in België lange tijd anders uitgezien. Vooraleer in 1984 met de RV Belgica het allereerste officiële Belgisch oceanografisch onderzoeksvaartuig werd gedoopt, moesten onze zeewetenschappers zich decennialang met heel wat minder tevreden stellen. Open de link om het volledige artikel te lezen.

(Ruth Pirlet*, Karen Rappé* & Lieven Naudts**)

 

 

Belgische onderzoekschepen toen, nu en in de toekomst.

Rv

onderzoeksschepen toen en nu

Mariene wetenschappers in België kunnen vandaag de dag een beroep doen op twee volwaardige nderzoekschepen voor hun studies op zee. De RV Belgica en de RV Simon Stevin staan beiden volledig ter beschikking van de  zeewetenschappers en zijn complementair wat hun werking betreft. Zo kunnen ze de meeste noden en vragen van de mariene onderzoeksgemeenschap invullen. De laatste jaren kent het gebruik van beide schepen een dermate hoge vlucht dat de vaarschema’s steevast zijn volgeboekt door wetenschappers uit tal van (onderzoeks)disciplines. Het lijkt  tegenwoordig dan misschien ook een vanzelfsprekend gegeven dat mariene onderzoekers gebruik kunnen maken van dergelijke zeegaande onderzoeksplatformen om de zee en de oceaan van dichterbij te bestuderen. Toch heeft de situatie er in België lange tijd anders uitgezien. Vooraleer in 1984 met de RV Belgica het allereerste officiële Belgisch oceanografisch onderzoeksvaartuig werd gedoopt, moesten onze zeewetenschappers zich decennialang met heel wat minder tevreden stellen. Open de link om het volledige artikel te lezen.

(Ruth Pirlet*, Karen Rappé* & Lieven Naudts**)